Posts

Showing posts with the label udu mmiri

Uru na ọghọm dị n’udu mmiri

UDU mmiri bụ oge mara mma n’ihi na Chineke hụrụ ihe o kere bụ mmadụ n’anya wee hazie oge ọ bụla na mgbe ya. Udu mmiri bụ oge ihe nile a kụrụ n’ubi ji eto ma na-emekwa nke ọma. N’ezie oge mmiri na-amalite, ahịhịa nile na-enweta ndụ ọhụrụ, ma mmadụ ma osisi dị n’ọhịa na-ańụrị ọńụ n’ihi mmiri ma o bidosie. N’oge mmiri ozuzo, osisi na ahihia nile na amalite rube akwụkwọ ọhụrụ.   Ala n’onwe ya na enwetakwa ndụ n’ihi na ọ na-adịkwa nro maka ịkọ ihe na ị kụnye mkpụrụ dị iche iche. N’oge mmiri ozuzo, ebe nile n’ajụ oyi. Mmadu nile na-alahụ ụla nke ọma. Ọ dị ọtụtụ uru a na-enweta n’oge udu mmiri . Na mbụ, ọ bụ oge e ji akọnye ihe n’ala dịka ji, akpụ, ọka, nduku, jioko, unelle, ọkanwajata, ose, ọkọrọ na akwụkwọ nri dị iche iche. Ọ dịkwa ọtụtụ ihe ọzọ a na-akọ n’oge udu mmiri ohere agaghị ekwe ka e depụta na ebe a.   Oge mmiri ozụzo bụ oge e ji enwe ụbara ihe oriri n’ala ọ bụla. Malite na ọnwa isii nke afọ ọ bụla, ọka na-ejụpụta ahia nile ma ube eji ata ya na kwa akioyibo. A na-enwe ubara mkpụrụ

Ichekwa mmiri ọńụńụ: Udu na akpati njuoyi, kedụ nke ka mma?

MMIRI ọńụńụ dị nnukwu mkpa na ndụ mmadụ. Ya mere ichekwa ya nke ọma dịkwazị mkpa ka o were nye ihe a chọrọ.   N’oge gboo, udu ka e ji echekwa mmiri ọńụńụ. Ọ na-eme ka mmiri jụọ oyi dịka o kwesịrị. Mmiri ọbụla e si n’ime udu kupute na-adị jụụ n’ahụ. Onye ńụchaa ya, o nwee ọńụ na afọ ojuju na ọ ńụrụ mmiri n’ihi na ọ na-adị ka chi siri ke ya.   Ma n’oge ugbu a, a nọzi n’ụwa ọhụrụ, ihe agbanweela; ndị mmadụ agbasorola ụzọ ọhụrụ. Ihe e ji echekwazi mmiri ọńụńụ bụ akpati nyụoyi/friiji (refrigerator).   Nke a na-echekwakwu mmiri n’ụzọ nke ya. Ọ na-ajụ mmiri oyi karịa udu. Otu o sila dị, ihe nwere uru nwere ọghọm tinyere na onye ọbụla bụ mmadụ nwere ihe ọ chọrọ. N’ihi ya, ọtụtụ mmadụ tinyere ọnụ n’okwu a were kwuputa echiche ha. Ugochukwu Ezeh – Mmiri a gbanyere n’udu na-ajụ oyi ma na-adịkwa mma n’ahụ. Mmiri a na-agbanye n’udu bụ mmiri e si na mmiri kute. Mmiri iyi, yaabụ mmiri e si na mmiri kute bụ mmiri dị ka chi siri ke ya. Mmiri e chutere echute na-enwe isi nke bụ ihe gosịrị na ọ dị ka chi

Uru na ọghọm udu mmiri na-eweta

Chinwendu Mba dere akụkọ ndị a