Posts

Showing posts with the label akpati njuoyi

Ichekwa mmiri ọńụńụ: Udu na akpati njuoyi, kedụ nke ka mma?

MMIRI ọńụńụ dị nnukwu mkpa na ndụ mmadụ. Ya mere ichekwa ya nke ọma dịkwazị mkpa ka o were nye ihe a chọrọ.   N’oge gboo, udu ka e ji echekwa mmiri ọńụńụ. Ọ na-eme ka mmiri jụọ oyi dịka o kwesịrị. Mmiri ọbụla e si n’ime udu kupute na-adị jụụ n’ahụ. Onye ńụchaa ya, o nwee ọńụ na afọ ojuju na ọ ńụrụ mmiri n’ihi na ọ na-adị ka chi siri ke ya.   Ma n’oge ugbu a, a nọzi n’ụwa ọhụrụ, ihe agbanweela; ndị mmadụ agbasorola ụzọ ọhụrụ. Ihe e ji echekwazi mmiri ọńụńụ bụ akpati nyụoyi/friiji (refrigerator).   Nke a na-echekwakwu mmiri n’ụzọ nke ya. Ọ na-ajụ mmiri oyi karịa udu. Otu o sila dị, ihe nwere uru nwere ọghọm tinyere na onye ọbụla bụ mmadụ nwere ihe ọ chọrọ. N’ihi ya, ọtụtụ mmadụ tinyere ọnụ n’okwu a were kwuputa echiche ha. Ugochukwu Ezeh – Mmiri a gbanyere n’udu na-ajụ oyi ma na-adịkwa mma n’ahụ. Mmiri a na-agbanye n’udu bụ mmiri e si na mmiri kute. Mmiri iyi, yaabụ mmiri e si na mmiri kute bụ mmiri dị ka chi siri ke ya. Mmiri e chutere echute na-enwe isi nke bụ ihe gosịrị na ọ dị ka chi